Strøm, kommunikasjon og utstyr når det er langt til stikkontakten